ENVI PRO

Idź do spisu treści

Menu główne


Dla jednostek samorządowych

- Szkolenia z zakresu ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju…

- Edukacja w szkole i nieformalna (przygotowanie i prowadzenie zajęć, festynów, warsztatów)

- Opracowanie dokumentów strategicznych z zakresu ochrony środowiska

- Zielone zamówienia publiczne

- Plany i projekty – ochrona środowiska, zieleń miejska, gospodarka odpadami

- Analizy i ekspertyzy

- Outsourcing środowiskowy

Inne potrzeby ? Zapraszamy do kontaktu 

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego