ENVI PRO

Idź do spisu treści

Menu główne


Doradztwo środowiskowe

Profesjonalnie poprowadzimy Państwa przez procedury w zakresie ochrony środowiska

- oceny oddziaływania na środowisko
- pozwolenia sektorowe i IPPC
- projekty wycinek, nasadzeń
- inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze
- plany i programy (ochrona, środowiska, gospodarka odpadami, ochrona   przyrody)
- sprawozdawczość
- analizy i ekspertyzy
- zarządzanie środowiskowe (ISO, EMAS)
- doradztwo techniczne i technologiczne w gospodarce odpadami
- optymalizacja kosztów w zarządzaniu środowiskowym
- CSR

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego